Firmabil og telefon

Skal din sælger selv stille med bil, telefon og computere eller andet, til rådighed?

Det kan betyde ekstra omkostninger for dig og din virksomhed. Hvilket igen giver anledning til nye beregninger. 

Bil
Der kan være en fordel for både virksomheden og sælger i at sælgeren selv stiller bil til rådighed.
Som arbejdsgiver skal du her sikre dig en aftale, hvor det hænger sammen med omsætningen. Der skal være en fornuftig afvejning mellem den opnåede omsætning og det kørte antal km. Er det virksomheden som stiller en bil til rådighed, er der stor forskel på om det er en hvidplade bil eller en gulplade bil. Her vil det igen være en fordel at I tager kontakt til jeres revisor for en beregning af mulighederne. 

Telefon
Hvis virksomheden har stillet telefon til rådighed for sælgeren, er det en fordel at aftale et maksimumsbeløb per måned. Hvis ikke man aftaler et beløb, så kan sælgeren i princippet ringe alt han eller hun lyster og det er virksomheden der hænger på regningen. Der findes flere domme, hvor virksomheden er blevet dømt til at betale uhyrlige summer, fordi man ikke har haft et maksimumsbeløb i kontrakten med sælgeren. Selve beløbet man aftaler kunne være 400 kroner per måned på mobil telefonen fordelt som et gennemsnit per år. Er beløbet over dette, men stadig i et rimeligt omfang i forhold til omsætningen, kan virksomheden vælge at betale. Omvendt sikrer virksomheden sig i mod regninger på flere tusinde kroner, som ikke har været relevant for salget.

Du skal selvfølgelig hele tiden holde det op i mod den omsætning, som din sælger formår at tilbringe virksomheden.

Endelige aftale og kontrakt
Uanset om det er en deltidssælger eller fuldtidsælger, og alt efter hvilken type produkt din sælger skal håndtere for dig, så vil jeg anbefale følgende.

 • Aftal nogle faste arbejdstider, hvor sælgeren laver salgs arbejde. Det afgørende er hvornår dit kundesegment kan træffes.
  Det er vigtigt, at du kan kontrollerer arbejdsindsatsen og se om sælgeren overholde jeres aftaler.
 • Brug et CRM system, så du  kan se hvilke aktiviteter sælgeren har. På denne måde får du også samlet dine informationer omkring kunderne i din virksomhed, og det er vanskeligere for sælgeren at tage dette med sig ved afslutning af samarbejdet. 
 • Opsæt nogle klare og konkrete mål de første 3 måneder. Det vil tage tid for en sælger at oparbejde et kendskab til dine produkter, og hvilke argumenter kunderne er modtagelige overfor. En fornuftig og dygtig sælger bør allerede den første måned kunne lukke aftaler. Sæt salgsmålene så de stiger og efter tre måneder, bør sælgeren kunne opnår en omsætning der dækkere hans eller hendes løn med minimum en faktor 2 i forhold til dækningsbidraget. 

Andre overvejelser

I forbindelse med kontrakten er det også en god ting at overveje, hvad der skal ske i forbindelse med en afslutning af samarbejdet. Sælgeren er jo dit ansigt ud ad til, og vil være den der har tæt kontakt med dine kunder. Derfor er der nogle punkter du skal tage med i din betragtning. 

 • Konkurrenceklausuler.
  Opretter du en konkurrenceklausul i kontrakten, så skal det afspejles i lønnen og den skal sættes til en tidsbegrænset periode. Du skal selv vurderer om det er realistisk at få en given overtrædelse igennem en retsag, og hvis du vinder et søgsmål, om det er muligt at du i sidste ende får et beløb, der dækker dine omkostninger.
   
 • Kundeklausuler.
  Denne betyder at sælgeren ikke må kontakte virksomhedens kunder inden for en given periode. Igen er den vanskelig og problemfyldt, og det skal vurderes om du kan få pengene hjem i fald du får medhold i retten. 

Jeg kan anbefale at du tager en advokat med på råd i ovenstående tilfælde.